Hulp bij subsidie aanvragen

Mariëtte Tjoelker - Milatz

    

 Mij geeft het voldoening om bij te dragen aan

een veilige en uitdagende speelplek. 

Buitenspelen stimuleren en zorgen dat ieder

kind mee kan doen.

Het recht op (buiten)spelen is vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van buitenspelen. Van spelen word je niet alleen blij, het is ook nuttig voor opgroeiende kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van sociale, cognitieve en motorische vaardigheden.

En bij kinderen alleen houdt het niet op. Ook voor volwassenen is het goed om sociaal actief te zijn en in beweging te blijven. Door de verleiding van smartphones, televisies, spelcomputers en tablets wordt de uitdaging om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn steeds groter.


Mijn ervaring als accountant, controller en penningmeester vormt een goede basis voor mijn advieswerkzaamheden.

Als penningmeester van een speeltuinvereniging heb ik ervaren dat er niets mooiers is dan kinderen een veilige en uitdagende speelplek te geven. Hoe mooi is het als je ineens meer kinderen in de speeltuin ziet nadat er nieuwe toestellen zijn geplaatst. En iets simpels als een bankje kan al bijdragen aan de sociale interactie tussen mensen.

 

Om dit mogelijk te maken is er geld nodig. Er zijn veel fondsen die geld beschikbaar stellen om buitenspelen voor iedereen te stimuleren en bijdragen in het creëren van speelmogelijkheden. Bij succesvol fondsenwerven is het essentieel om te weten welke fondsen er zijn en welke voorwaarden zij stellen. En dat is lastig. Voor veel speeltuinen, scholen en andere organisaties die een speelplek willen creëren of opknappen is fondsenwerving geen hoofdtaak. Het werk dat erbij komt kijken vindt vaak plaats naast de reguliere werkzaamheden of op vrijwillige basis. Zowel tijd als kennis is in veel gevallen een ontbrekende factor om een plan tot een succes te maken.

 

Als subsidieadviseur ondersteun ik hierbij. Ik begeleid uw plan van het begin tot en met de subsidie-afwikkeling.